Devex

Khong Yuen Foong

Professor Khong Yuen Foong is Li Ka Shing Professor of Political Science at the Lee Kuan Yew School of Public Policy.