• Organization TypeWorks & Construction, Service Providers

Alp Project Sistem d.o.o.

ALP P. Sistem d.o.o. je privatna firma koje se bavi: Specifičnim radovima na velikim visinama (NDT pregledi, kontrola, održavanje, zaštita ili sanacija svih vrsta privrednih, poslovnih i stambenih objekata, ugradnja, održavanje i kontrola „life line” i drugih bezbednosnih sistema za radove na visini…); Obukom kadrova u industrijskim radovima i intervencijama na visini, spasilačkim i taktičkim programima; Prodajom specifične opreme za radove i intervencije na visini kao i lične zaštitne opreme; Periodičnim i vanrednim pregledima sve opreme za radove na visini; Izradom opšte BZR dokumentacije i specifične dokumentacije vezane za radove na visini, u skladu sa pravnim propisima RS;
See more

Experience

Contract Awards

Purchase of Tube Wall System for Flood Protection

EC - Directorate General International Cooperation and Development (DEVCO - EuropeAid)

Company Offices

  • Serbia
  • Belgrade
  • 17. oktobra 48, 11090 Beograd