• Organization TypeGovernment
  • HeadquartersArmenia

Central Electoral Commission (Հայաստանի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով) (CEC) - Armenia

ԿԸՀ մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունները, իսկ "Հանրաքվեի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն նաև հանրաքվեները կազմակերպող և ընտրությունների, հանրաքվեների օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմին է: Մինչ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեությունը կարգավորվում էր "ՀԽՍՀ ժողովրդական դեպուտատների ընտրությունների մասին՚" ՀԽՍՀ օրենքով: 1990 թ-ից սկսած ՀՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց նաև ընտրություններին վերաբերող մի շարք նոր օրենքներ, կատարեց փոփոխություններ և լրացումներ գործող օրենքներում: "ՀՀ տեղական խորհուրդների պատգամավորների ընտրությունների մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրական գործընթացները կարգավորվում էին ՀՀ օրենքով սահմանված տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից: "ՀՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավորների ընտրությունների մասին՚" ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրական գործընթացները կարգավորում էր ՀՀ օրենքով սահմանված Գերագույն խորհրդի պատգամավորների ընտրությունների կենտրոնական հանձնաժողովը: 1991 թ-ի ապրիլին ընդունված "ՀՀ հանրաքվեի մասին" օրենքի համաձայն Հանրապետությունում հանրաքվեների նախապատրաստումն ու անցկացումն իրականացնում էր Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը: Համաձայն 1991 թ-ի օգոստոսին ընդունված "ՀՀ նախագահի ընտրությունների մասին՚ օրենքի Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման համար կազմավորվում էին 3 մակարդակի ընտրական հանձնաժողովներ. ՀՀ Նախագահի ընտրությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. ՀՀ Նախագահի ընտրությունների շրջանային, քաղաքային ընտրական հանձնաժողովներ. ՀՀ Նախագահի ընտրությունների տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ: ՀՀ Նախագահի ընտրությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմավորվում էր "ՀՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավորների ընտրությունների մասին" ՀՀ օրենքին համապատասխան: Հետագայում` 1995 թ-ի մարտի 27-ին, Գերագույն խորհուրդն ընդունեց ՀՀ սահմանադրական օրենք, որով ՀՀ նորընտիր Գերագույն խորհուրդը վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: 1995 թ-ի ապրիլի 4-ին ընդունվեց "Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրությունների մասին՚" օրենքը, որով սահմանվում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կազմավորելու կարգը: 2011թ. հունիսին ընդունված ընտրական նոր օրենսգրքի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ունի յոթ անդամ: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին նշանակում է Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի, Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահի առաջարկությամբ: Հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են 6 տարի ժամկետով, բացառությամբ ընտրական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առաջին կազմավորման և ԸՕ-ի 40-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված դեպքի: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գործում է օրինականության, կոլեգիալության և հրապարակայնության սկզբունքների հիման վրա: 1999 թ-ից ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության (ACEEEO)անդամ է:
See more

Company Offices

  • Armenia (headquarters)
  • Yerevan
  • G. Kochar St. 21a
  • 0009